360 stupňový model - vytvorený v 3D programe sketchup stačí kliknuť na obrázok a model sa začne načítavať. Funguje hlavne na počítači.