Scenic
3D Photo Parallax
Vyskúšajte si rôzne rozlíšenia pod týmto nadpisom.
Obrazovky:
1.0x
0.7x
0.5x
Ďalšie príklady: